Pro média

Na Sokoláku vyroste tradiční Skautská pouť

 

České Budějovice – Skauti v Českých Budějovicích pořádají v sobotu 13. dubna 2019 tradiční pouť na Sokolském ostrově. Chtějí dětem a rodičům prezentovat svou činnost, nabídnout jim ochutnávku skautského dobrodružství a pozvat je do svých řad. Na ostrově vyroste stanový tábor se spoustou zajímavých atrakcí a her.
To, že je skauting v Českých Budějovicích populární, dokazuje 15 oddílů s pravidelnou celoroční činností. Všechny oddíly se na sobotní akci představí a nechají zájemce nahlédnout do svého programu.
Začátek školního roku je pro děti ideální příležitostí jak se zapojit do nových kroužků a zájmových činností. I proto budou na skautské pouti připraveni vedoucí oddílů, aby rodičům i dětem zodpověděli jejich dotazy. Oddíly jsou otevřené novým zájemcům, každý z nich si proto pro návštěvníky připraví svou prezentaci.
O skautskou výchovu svých dětí má zájem stále více rodičů. Oproti loňskému roku má Junák o 2 682 členů více a s 60 522 členy potvrzuje, že je největším výchovným hnutím u nás.

 

„Růst členů souvisí s poptávkou po aktivitách, ve kterých není kladen důraz pouze na výkon, ale také na kamarádství, spolupráci s ostatními, na vztah k přírodě. Skautská výchova prostřednictvím her, zážitků, aktivit a dalších činností všestranně působí na rozvoj dětí, které se díky ní učí se samostatnosti a zodpovědnosti nebo životu v přírodě,“ uvádí jeden z oddílových vedoucích.

 

Skautská pouť se koná v sobotu 13. dubna od 9:30 do 15 hodin na Sokolském ostrově v Českých Budějovicích. Vstup je zdarma.